INFORMAȚII GENERALE

Știri

Primăria Comunei Șișești demarează acțiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței aferente sezonului rece 2022-2023 și a suplimentului pentru energie

Descarcă ataşamente:

Primăria Comunei Șișești demarează acțiunea de preluare a  cererilor  pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței aferente sezonului rece 2022-2023  și a suplimentului pentru energie. Venitul mediu net lunar pâna la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței  și suplimentul pentru energie este de  1.386  lei /persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

Dacă  familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori alta forma de deținere cel puțin unul  dintre bunurile  cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și a ajutorului de încălzire, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, respectiv de supliment pentru energie.

LISTABUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și ajutorului pentru încălzire

     
 

Bunuri imobile

 

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

 

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

 

     
 

Bunuri mobile(*)

 

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

 

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

 

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

 

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

 

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

 

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

 

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

(*) Aflate în stare de funcţionare.

 

     
 

Depozite bancare

 

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

 

     
 

Terenuri/animale şi/sau păsări

 

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

        Persoanele care îndeplinesc cerințele necesare în vederea acordării ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2022-2023 vor beneficia și de suplimentul pentru energie care se acorda lunar, pe tot parcusul anului. Acesta constă în :

Valoare supliment pentru energie:

- 30 lei/luna  pentru consumul de energie electrica ( ESTE NECESARĂ FACTURA).

- 20 lei/luna pentru consumul de lemne.

 

Valoarea  ajutorului   pentru încălzirea locuinței cu lemne               lei/luna 

Interval de venituri  nete

Minim (lei)

Maxim (lei)

320

0

200

288

200,1

320

256

320,1

440

224

440,1

560

192

560,1

680

160

680,1

920

128

920,1

1040

96

1040,1

1160

64

1160,1

1280

32

1280,1

1386

32

1280,1

2053*

    Acte necesare

  • Cererea şi declarația pe proprie răspundere (Compartimentul de Asistență Socială);
  • Actele de identitate pentru toți membrii familiei (original si copie) care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună;
  • Certificat de naștere (original si copie) pentru copiii familiei sub 14 ani;
  • Acte doveditoare privind toate veniturile nete realizate (venituri din activități independente, salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă,venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din  pensii, indemnizaţii, venituri din activități agricole, etc.) realizate de către membrii familiei în luna anterioara  depunerii cererii;
  • Copie carte de identitate a autoturismului( daca este cazul);
  • Copie a unei facturi  de furnizare a energiei electrice;
  • Certificat de atestare fiscală de la Biroul Impozite și Taxe;
  • Adeverință de la Registrul Agricol.

Notă : Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței au obligația să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere.

 

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI